მთავარი
პროდუქცია
სიახლეები
ჰუმანაზე
მრჩეველი
ჩვენზე
კონტაქტი

ჰუმანა პლატინი ოპტიმუმ 1

უმანა პლატინი ოპტი­­მუმ 1-ით კვება შეიძლება გაგრძელდეს 0-დან 12 თვის ჩათვლით, თუმცა, გასათ­ვალისწინებელია, რომ იგი ბავშვს რეჟიმული კვების სახით უნდა მიეცეს. თუ ბავშვი  სათა­ნადოდ აღარ იმატებს წონაში, 6 თვის შემდეგ რეკომენდებულია საკვების შეცვლა  შემდგომი  ფორმულით  ჰუმანა პლატინი ოპტიმუმ 2-ით.

  • ჰუმანა პლატინი ოპტიმუმ 1 არის რძის ადაპტირებული ნარევი;
  • ნახშირწყლოვანი კომპონენტი წარმოდ-გენილია ლაქტოზით, მალტოდექსტრინითა და სახამებლით, რაც განაპირობებს მის შედა-რებით მეტ მაწიერებას;
  • ალბუმინ/კაზეინის შეფარდება 70:30. 

მომზადება
დოზირება
შემადგენლობა
შენახვის პირობები
ხარისხის გარანტია